Raport o stanie środowiska w województwie małopolskim w 2015 roku  Publikacja została udostępniona jako pliki typu pdf

 

 

SPIS TREŚCI

Okładka + Autorzy (0,9MB

1. Charakterystyka województwa;(0,6MB)
2. Jakość powietrza (2,3MB)
3. Jakość wód (5,3MB)
4. Hałas (1,2MB)
5. Pola elektromagnetyczne (1,0MB)
6. Informowanie o stanie środowiska (1,5MB)
7. Podsumowanie (0,3MB)

Do pobrania - Raport całość (wielkość pliku 13MB)