Raport o stanie środowiska w województwie małopolskim w 2010 roku  Publikacja została udostępniona jako pliki typu pdf

 

SPIS TREŚCI


1. Autorzy _ spis treści  
2. Powietrze (3,6MB)
3. Wody powierzchniowe  (1,6MB)
4. Wody podziemne (0,9MB)
5. Hałas (0,5MB)
6. Promieniowanie elektromagnetyczne (0,8MB)
7. Ochrona przyrody (0,2MB)
8. Usuwanie azbestu (0,7MB)
9. Działalność kontrolna (0,5MB)
10. Działalność laboratoryjna (0,2MB)

Raport całość (wielkość pliku 8MB)