Raport o stanie środowiska w województwie małopolskim w 2009 roku  Publikacja została udostępniona jako pliki typu pdf

 

SPIS TREŚCI


1. Autorzy _ spis treści  
2. Powietrze 
3. Wody powierzchniowe płynące 
4. Wody podziemne 
5. Hałas 
6. Promieniowanie elektromagnetyczne