Raport o stanie środowiska w 2008 roku  Publikacja została udostępniona jako pliki typu pdf

 

SPIS TREŚCI


1. Informacje o regionie i sytuacji społeczno-gospodarczej 
2. Powietrze 
3. Wody 
4. Hałas 
5. Promieniowanie elektromagnetyczne 
6. Ochrona przyrody
7. Działalność Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie 
8. Działalność Wojewódzkiego Funduszu  Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie